Hoe bouw je de alinea’s van je paper op?

Als je een scriptie of een paper gaat schrijven, heb je veel informatie die je wilt verwoorden. En het liefst natuurlijk op een heldere en logische manier. Daarbij is de volgorde van de alinea’s belangrijk, maar ook de opbouw van de alinea’s zelf. In dit artikel krijg je antwoord op de vraag: hoe bouw je de alinea’s van je paper op?

  1. Start je alinea met een topiczin
  2. Werk de topiczin uit in je alinea
  3. Sluit af met een samenvattende zin
  4. Een onderwerp per alinea

Start je alinea met een topiczin

Een goede alinea begint met een topiczin. Deze zin omvat het belangrijkste punt van de alinea. Voor de lezer is deze zin een referentiepunt bij het scannen van de tekst. Het moet direct duidelijk zien waar het stukje tekst over gaat. In de rest van de alinea geef je vervolgens een toelichting op de topiczin. Vaak gebeurt dit in de vorm van argumentatie of uitleg.

Werk de topiczin uit in je alinea

Na de topiczin volgt de ondersteunende argumentatie. Is er wetenschappelijke ondersteuning voor de topiczin, dan noem je die informatie hier. Of als je in de topiczin complexe woorden of zinsgedeelten gebruikt, heb je in het middenstuk van de alinea de ruimte om deze complexe elementen uit te leggen. Zorg ervoor dat het middenstuk van de alinea niet te lang wordt. Houd aan dat een topiczin een regel omvat, het middenstuk drie tot vier regels en de afsluitende zin ook een regel.

Opbouw paragraaf

Sluit af met een samenvattende zin

De ideale alinea sluit je af met een samenvattende zin, waarin je de conclusie van de alinea logisch laat volgen uit het bovenstaande. Een afsluitende zin begint bijvoorbeeld met: ‘Hieruit volgt dat …’ of ‘Daaruit kunnen we opmaken dat …’ Een samenvattende slotzin is vooral handig bij lange alinea’s of alinea’s die onvermijdelijk complex zijn. Daarnaast kan de slotzin de ideale brug vormen tussen de uitwerking van je alinea en de argumentatie in de volgende alinea.

Een onderwerp per alinea

Los van de opbouw van de alinea is het heel belangrijk dat je slechts een onderwerp behandelt per tekstgedeelte. De topiczin van de alinea geeft het onderwerp weer en daar wijk je niet meer vanaf in de uitwerking. Door een onderwerp per alinea aan te houden, structureer je je tekst en houd je het overzichtelijk voor de lezer.