LSVb tekent Actieplan studentenhuisvesting

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft samen met overheden, huisvesters, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties het Actieplan studentenhuisvesting ondertekend. Dit moet leiden tot een balans in vraag en aanbod van studentenhuisvesting.

Actie is nodig

‘De LSVb is blij dat partijen inzien dat actie nodig is. Op dit moment is er een tekort van ruim 40.000 studentenwoningen. In het bijzonder zijn internationale studenten hiervan de dupe en kunnen in Nederland geen kant op. Nu komt het er op aan. Gezien de grote problemen in de studentenhuisvesting moeten we zo snel mogelijk van start gaan met de gemaakte afspraken’, aldus algemeen bestuurslid John van Harten.

Beter voorlichten

Onderwijsinstellingen zelf gaan op korte termijn internationale studenten beter voorlichten over de kansen op een woning. Daarnaast zullen ze beter gaan kijken naar de woonwensen van studenten in de steden. ‘Beter inzicht in de aantallen studenten en hun woonwensen helpt bij het oplossen van de problemen’, aldus Van Harten.