Proef met betalen per studiepunt wordt uitgebreid

Betalen per studiepunt, als het aan de minister van Onderwijs ligt gaan meer hogescholen en universiteiten dit aanbieden. Het zogenaamde Flexstuderen biedt studenten de mogelijkheid om hun eigen studietempo te bepalen.

Collegeld per studiepunt

De Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en Hogeschool Windesheim startten in september 2017 met Flexstuderen. Studenten betalen dan geen collegegeld meer per jaar, maar per studiepunt. Handig voor voltijdstudenten die naast hun studie nog andere activiteiten willen ondernemen. Bijvoorbeeld een baan, een studentenvereniging, een eigen bedrijf of mantelzorg. Ook biedt Flexstuderen studenten die om medische redenen het studietempo niet kunnen volgen mogelijkheden.

Betere toegankelijkheid, minder uitval

De Rijksoverheid meldt dat de proef met het Flexstuderen een succes is en dat daarom meer hogescholen en universiteiten zich kunnen aanmelden voor deze vorm van studeren. Uiteindelijk moet Flexstuderen leiden tot een betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, meer tevreden studenten en minder uitval.