Studenten hebben steeds vaker last van psychische problemen

Het studentenleven klinkt aantrekkelijk: weinig contacturen per week, veel vrije tijd en meerdere keren per week uitgaan. Maar in de praktijk blijkt studeren voor steeds meer studenten helemaal niet zo rooskleurig te zijn. Volgens de Volkskrant kampen veel studenten met psychische problemen.

Overvolle wachtlijsten

Uit een rondgang langs studentenhuisartsen blijkt dat er overvolle wachtlijsten zijn. Studenten kloppen aan met burn-outs, concentratieproblemen en angstaanvallen. Studententenorganisaties herkennen de problemen: ‘Wij zien ook dat studenten met bosjes uitvallen. We merken het bijvoorbeeld bij de studentenlijn, waar studenten naartoe bellen met problemen. En we horen het van onze bonden en de medezeggenschapsraden’, zegt Carline van Breugel van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Studentenpsychologen waarschuwen

Al in 2016 trokken studentenpsychologen aan de bel. Ze waarschuwden dat de wachtlijsten voor studenten langer werden. Ook worden de problemen van studenten steeds complexer. Uit een rondvraag door de Hogeschool Windesheim bleek dat studenten een grote prestatiedruk ervaren, zowel in hun studie als in hun sociale leven.

Betere voorlichting

De Vereniging van Universiteiten laat weten betere voorlichting te willen geven. ‘Een burn-out bouwt zich langzaam op en daarom is het van belang om klachten in een vroeger stadium te signaleren en op tijd hulp te zoeken. Universiteiten zijn geen zorginstelling, maar kunnen daar wel bij helpen.’ Studentenorganisaties pleiten voor een landelijk onderzoek naar psychische problemen bij studenten. Eerst moet aan kaart worden gebracht voor hoeveel studenten deze problemen spelen.