VU gaat eerstejaarsstudenten een taaltoets Engels afnemen

Eerstejaars doen óf een taaltoets Nederlands óf een taaltoets Engels.

Amsterdam, 22 februari - De Vrije Universiteit in Amsterdam voert in september 2019 een taaltoets Engels in voor eerstejaarsstudenten. Dat hebben de gezamenlijke faculteiten besloten. De VU toetst de eerstejaars al sinds 2007 op het Nederlands. Daar komt nu het Engels bij. Studenten die aan een Nederlandstalige bachelorstudie beginnen leggen de Nederlandse toets af, studenten die zich inschrijven voor een Engelstalige bacheloropleiding doen de Engelse toets. De VU is de enige universiteit in Nederland die álle eerstejaars studenten een taaltoets afneemt.

De toets wordt afgenomen door het Taalcentrum van de VU. Rob Doeve, directeur van het Taalcentrum, vindt dat de VU hiermee een logische stap zet. ‘We zijn een tweetalige universiteit, met studenten van zeer diverse achtergronden. Daarom kijken we bij het begin van het curriculum of al onze studenten een voldoende beheersing hebben van de taal waarin ze gaan studeren. Dat is in toenemende mate het Engels.’ De VU laat het daar niet bij. Iedereen die zakt voor de toets, volgt op kosten van de VU een korte taalcursus. Doeve: ‘Het taalbeleid van de VU is gericht op inclusiviteit en op het faciliteren van studiesucces. De taaltoets Engels moet in dat licht gezien worden.’

Projectleider Marijke Kranenburg van het Taalcentrum-VU licht toe: ‘De toets is signalerend: de universiteit vindt jouw academische taalvaardigheid belangrijk, omdat die van invloed is op jouw studiesucces. We toetsen daarom bij aanvang van je studie of je die taalvaardigheid voldoende is en geven je het eerste zetje in de goede richting als dat niet het geval is.’ Vindt zij het niet raar om een taaltoets Engels ook af te nemen aan studenten die het Engels als moedertaal hebben? ‘Helemaal niet. We nemen de Nederlandse taaltoets ook af aan studenten die het Nederlands als moedertaal hebben. En daarvan blijkt ook een deel ondersteuning nodig te hebben, bijvoorbeeld bij spellen of structureren.’

Eerder bleek dat de uitslag van de taaltoets Nederlands veel zegt over het latere studiesucces in de bachelorfase: toetsresultaten correleren daar sterk mee. Marijke Kranenburg verwacht dat straks dat verband ook kan worden aangetoond tussen de taaltoets Engels en het studiesucces in de Engelse bachelor.