Cursus Frans voor beginners

Het Frans is de taal van de liefde. En daarbij is Frankrijk nog steeds het favoriete vakantieland van veel Nederlanders. Hoe leuk is het dan als je een woordje Frans kunt spreken? Met onze cursus Frans voor beginners leer je de basis van deze romantische taal.

Inhoudsopgave

Frans voor beginners

Het Frans is een mooie taal, maar ook een lastige taal. Zeker op het gebied van uitspraak en grammatica verschilt het Frans flink van het Nederlands. Daarom wordt hier in de eerste lessen veel aandacht aan besteed. Uiteraard is er ook volop ruimte voor het ontwikkelen van jouw woordenschat. Door middel van woordenlijsten en door veel te lezen en te luisteren. De beginnerscursus Frans is een continue afwisseling van theorie en praktijk, zodat je de basis snel onder de knie krijgt.

Franse taal en cultuur

De cursus Frans voor beginners wordt gegeven door moedertaalsprekers. Zij besteden ook aandacht aan de Franse taal en cultuur. Er is veel ruimte voor couleur locale – alsof je even in Frankrijk bent. Door inzicht te krijgen in de Franse cultuur, weet je beter wat wel en niet gepast is in bepaalde situaties. Hierdoor kom je niet voor ongemakkelijke situaties te staan wanneer jij je Franse taalvaardigheid in praktijk brengt.

Beginnerscursus Frans: lezen, luisteren, schrijven, spreken

In de beginnerscursus Frans ga je veel oefenen. Zowel als het gaat om lezen, luisteren, schrijven als spreken. Deze vier vaardigheden zijn van groot belang bij het leren van een vreemde taal. De praktische oefeningen helpen jij bij het snel opdoen van de basiskennis om een informeel gesprek te kunnen voeren.

Wat kun je na afloop van de cursus Frans voor beginners?

In de cursus Frans voor beginners werk je toe naar het A1-niveau van het Europees Referentiekader. Dit houdt in dat je eenvoudige gesprekken kunt voeren, je weet hoe je de weg moet vragen en je kunt een hapje eten bestellen in een restaurant. Na succesvolle afronding van de eindtoets, ontvang je een certificaat en kun je doorstromen naar Frans niveau 2.

Intake

Je hoeft geen kennis van de Franse taal te hebben om aan deze beginnerscursus deel te nemen.
De cursus Frans voor beginners wordt georganiseerd in samenwerking met onze partnerorganisatie. Je volgt deze cursus op hun locatie.

Meld je aan