Over ons

De taaltoets Nederlands en de taalvaardigheidstoets Engels worden uitgevoerd door het Taalloket. Het Taalloket voert alle activiteiten uit die te maken hebben met het taalbeleid van de VU. Het Taalloket is ondergebracht bij het Taalcentrum-VU.

Wat doen we?

Het Taalloket voert de maatregelen uit die de VU bedacht heeft om de taalvaardigheid van studenten en docenten aan de VU te verbeteren. Daarbij gaat het om de Nederlandse en de Engelse taalbeheersing. Deze maatregelen staan in de Nota Taalbeleid van de Vrije Universiteit uit 2008.

Voorbeelden van maatregelen uit de Nota Taalbeleid:

  • de taaltoets Nederlands voor alle eerstejaars bachelorstudenten
  • de bijspijkercursus Nederlands voor studenten die laag scoren op de taaltoets
  • de taaltoets Engels voor studenten die een Engelstalige opleiding gaan doen
  • de taalvaardigheidstoets Engels voor docenten die Engelstalig onderwijs verzorgen
  • cursussen Engels voor docenten

Wie zijn we?

Het Taalloket is ondergebracht bij het Taalcentrum-VU. De organisatie van de verschillende toetsen en trainingen ligt bij projectcoördinator Marijke Kranenburg. Bij de uitvoering van het taalbeleid werkt het Taalloket samen met de faculteiten. Werkt u bij een faculteit en hebt u vragen over het taalbeleid? Neem gerust contact met ons op.