Over de taaltoets

Begin je aan een bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit? Dan moet je in de tweede week van het eerste jaar de taaltoets Nederlands òf de taaltoets Engels afleggen. De taaltoets Nederlands is er al jaren, de Engelse taaltoets is nieuw. Afhankelijk van de bachelor die je gaat volgen, moet je de Nederlandse of de Engelse taaltoets maken.

Let op: ken je VUnet-ID

Om de toets te kunnen maken moet je inloggen met je VUnet-ID en bijbehorend wachtwoord. Zorg dus dat je deze weet! Tip: verander vooraf je wachtwoord via deze link, zodat je een wachtwoord hebt dat je makkelijk kunt onthouden. Ook wordt aan het begin van de toets om je studentnummer gevraagd.

Veelgestelde vragen

Het is lastiger is om goede studieresultaten te behalen, wanneer je de taal van je opleiding niet voldoende beheerst. Daarom heeft de Vrije Universiteit de taaltoets verplicht gesteld voor alle eerstejaars bachelorstudenten.
De toets vindt plaats in week 37 en 38: maandag 10 september tot en met woensdag 19 september 2018. Op je eigen collegerooster staat op welk moment je de toets moet maken. Studenten die twee opleidingen volgen, hoeven de toets uiteraard maar op één van die momenten te maken.
Je krijgt twee uur de tijd voor de toets. Als je eerder klaar bent, mag je de zaal verlaten.

De toets bestaat uit multiplechoicevragen en invulvragen over de volgende onderwerpen:

  • grammatica
  • spelling en interpunctie
  • structureren
  • woordkeus/woordenschat
  • formuleren

In de taaltoets Engels komt naast bovenstaande onderwerpen ook nog aan bod:

  • leesbegrip
  • uitspraak
  • classroom English

Zowel de taaltoets Nederlands als de taaltoets Engels telt 200 vragen.

Het is niet nodig om je voor te bereiden op de toets. Het gaat namelijk om taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben. Bekijk hier een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.

De toets maakt deel uit van een verplicht vak van je opleiding. Er zijn drie scorecategorieën: goed, voldoende of laag.

  • Valt je score in de categorie laag? Dan krijg je nog geen cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Je moet eerst de verplichte bijspijkercursus Nederlands volgen. Sluit je die af een voldoende? En krijg je ook een voldoende voor de overige delen van het vak? Dan pas krijg je de studiepunten voor dat vak.
  • Valt je score in de categorie hoog of de categorie gemiddeld? Dan hoef je geen bijspijkercursus te doen.
De taaltoets is verplicht voor alle studenten in het eerste jaar van een bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit. Alleen als je de taaltoets Nederlands of de bijspijkercursus Nederlands van de VU al in een eerder studiejaar hebt behaald, kun je vrijstelling krijgen. Doe je dit vóór 3 september 2018, dan hoor je nog voor de toetsweek of je vrijstelling is toegekend. Ga naar de pagina Vrijstellingen.
Heb je een beperking? Bijvoorbeeld een lichamelijke handicap, chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking? Ook dan doe je de verplichte taaltoets. Je kunt wel extra tijd krijgen om de toets te maken, of een aangepaste werkplek. Stel het Taalloket op de hoogte van jouw situatie door het Aanvraagformulier voorzieningen taaltoets in te vullen.

Maak een oefentoets