Over de taaltoets

Volg je een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit? Dan moet je in de tweede week van het eerste jaar de taaltoets Nederlands doen.

Let op: ken je VUnetID

Om de toets te kunnen maken moet je inloggen met je VUnet-ID en bijbehorend wachtwoord. Zorg dus dat je deze weet! Tip: verander vooraf je wachtwoord via deze link, zodat je een wachtwoord hebt dat je makkelijk kunt onthouden

Veelgestelde vragen

De programmaonderdelen worden afgestemd op de leerwensen van de groep. Het basisprogramma voor deze cursus is als volgt:

Het is lastiger is om goede studieresultaten te behalen, wanneer je de taal niet voldoende beheerst. Daarom heeft de Vrije Universiteit de taaltoets verplicht gesteld voor alle eerstejaars bachelorstudenten.
De toets vindt plaats in week 37: maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september. Op je eigen collegerooster staat op welk moment je de toets moet maken.
De taaltoets duurt twee uur.

In de toets krijg je 200 multiplechoicevragen over de volgende onderwerpen:

  • grammatica (50 vragen)
  • spelling en interpunctie (50 vragen)
  • structureren (20 vragen)
  • woordkeus/woordenschat (50 vragen)
  • formuleren (30 vragen)
Het is niet nodig om je voor te bereiden op de toets. Het gaat om taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben. Bekijk hier een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.

De toets maakt deel uit van een verplicht vak van je opleiding. Er zijn drie scorecategorieën: goed, voldoende of laag.

  • Valt je score in de categorie laag? Dan krijg je nog geen cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Je moet eerst de verplichte bijspijkercursus Nederlands volgen. Sluit je die af een voldoende? En krijg je ook een voldoende voor de overige delen van het vak? Dan pas krijg je de studiepunten voor dat vak.
  • Valt je score in de categorie hoog of de categorie gemiddeld? Dan hoef je geen bijspijkercursus te doen.
De taaltoets Nederlands is verplicht voor alle studenten in het eerste jaar van een Nederlandstalige bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit. Je kunt maar in één geval vrijstelling aanvragen: als je de taaltoets of de bijspijkercursus van de VU al in een eerder studiejaar hebt behaald. Zie verder de pagina vrijstellingen.
Heb je een beperking? Bijvoorbeeld een lichamelijke handicap, chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking? Ook dan doe je de verplichte taaltoets. Je kunt wel extra tijd krijgen om de toets te maken, of een aangepaste werkplek. Stel het Taalloket op de hoogte van jouw situatie door het Aanvraagformulier voorzieningen taaltoets in te vullen.

Schrijf je in voor de inhaalsessie van de taaltoets op dinsdag 7 november (17.30-19.30 uur). Je vindt alle informatie en het inschrijfformulier hier.

Maak een oefentoets