Over de taaltoets

Begin je aan een bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit? Dan moet je in de tweede week van het eerste jaar de taaltoets Nederlands óf de taaltoets Engels afleggen. De officiële instructietaal van de bacheloropleiding die je gaat volgen, bepaalt of je de Nederlandse of de Engelse taaltoets aflegt.

Taaltoets 2023: op de VU-campus

De taaltoets vindt dit jaar plaats van maandag 11 t/m vrijdag 15 september 2023 in de DigiTenT.

Je hoeft je niet voor de toets aan te melden. Het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in voor de taaltoets. Wanneer je bent ingetekend vind je op je persoonlijke rooster terug op welk moment je de toets maakt. Als je op 8 september nog niet bent ingetekend, neem dan contact op met de studentenbalie. In de tussentijd kun je in je persoonlijke rooster terugvinden op welk moment je de toets moet maken.

Het is belangrijk om je VUnet-ID en bijbehorend wachtwoord te kennen. Je kunt bij de taaltoets alleen inloggen met deze gegevens. Tip: verander je wachtwoord in iets dat je makkelijk kunt onthouden.

Veelgestelde vragen

Het is lastiger om goede studieresultaten te behalen, wanneer je de instructietaal van je opleiding niet voldoende beheerst. Daarom heeft de Vrije Universiteit de taaltoets verplicht gesteld voor alle eerstejaars bachelorstudenten.
De toets vindt plaats in week 37: maandag 11 september tot en met vrijdag 15 september 2023. Op je eigen collegerooster staat op welk moment je de toets moet maken. Je faculteit regelt de inschrijving; je hoeft je niet zelf in te tekenen. 
De meeste studenten besteden 1,5-2 uur aan de taaltoets. Zodra je klaar bent, mag je de zaal verlaten. 

De toets bestaat uit multiplechoicevragen en invulvragen over de volgende onderwerpen:

  • grammatica
  • spelling en interpunctie
  • structureren
  • woordkeus/woordenschat
  • formuleren

In de taaltoets Engels komt naast bovenstaande onderwerpen ook nog aan bod:

  • leesbegrip
  • uitspraak
  • classroom English

Zowel de taaltoets Nederlands als de taaltoets Engels telt 200 vragen.

Het is niet nodig om je voor te bereiden op de toets. Het gaat namelijk om taalkennis die je aan het eind van de middelbare school hoort te hebben. Bekijk hier een voorbeeld van het soort vragen dat je kunt verwachten.
  • Valt je score in de categorie laag (68% of lager)? Dan krijg je nog geen cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Je moet eerst de verplichte bijspijkercursus Nederlands volgen. Sluit je die voldoende af, dan heb je alsnog voldaan aan de taaleis van de VU en krijg je de studiepunten voor dat vak.
  • Valt je score in de categorie gemiddeld (69%-79%) of hoog (80%-100%)? Dan heb je voldaan aan de taaleis van de VU en hoef je geen bijspijkercursus te doen.
De taaltoets is verplicht voor alle studenten in het eerste jaar van een bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit. Alleen als je de taaltoets of de bijspijkercursus van de VU al in een eerder studiejaar hebt behaald, kun je vrijstelling krijgen. Je moet deze aanvragen bij je huidige faculteit en dit kan tot uiterlijk 1 september. De bevestiging van een vrijstelling ontvang je in de loop van september/oktober (dus na de taaltoets). Studenten Geneeskunde vragen een vrijstelling aan via deze pagina. Zie ook de pagina over vrijstellingen
Heb je een beperking? Bijvoorbeeld een lichamelijke handicap, chronische ziekte, dyslexie of een psychische beperking? Ook dan doe je de verplichte taaltoets. De toets kent geen tijdslimiet, dus je hoeft geen extra tijd aan te vragen in verband met een beperking. Als je tijdens de taaltoets een aangepaste werkplek nodig hebt, stuur dan even een mailtje aan taalloket@taalcentrum-vu.nl
Bij de taaltoets is het in principe geen belemmering als deze niet in je rooster voorkomt. Alle eerstejaarsstudenten kunnen de toets afleggen. Je hoeft je niet voor de toets aan te melden. Het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in voor de taaltoets. Wanneer je bent ingetekend vind je op je persoonlijke rooster terug op welk moment je de toets maakt. Als je op 8 september nog niet bent ingetekend, neem dan contact op met de studentenbalie. In de tussentijd kun je in het rooster van je opleiding terugvinden op welk moment je de toets moet maken.

Je mag naar de DigiTenT komen op een van de timeslots hieronder ('Taaltoets maken op een ander moment dan in mijn rooster staat')
Bij de taaltoets accepteren we dat, omdat het inderdaad kan voorkomen dat je deze nog niet binnen hebt. Zorg dat je wel je identiteitsbewijs bij de hand hebt. 
Ja, het is mogelijk om de taaltoets op een ander moment te maken. Er is een tijdstip voor je gekozen op een moment dat je geen ander onderwijs hebt, en om het aantal gelijktijdige toetsen onder een limiet te houden. Maar als je verhinderd bent, mag je de toets ook maken op een van de andere tijdstippen maken. Je hoeft niet te laten weten voor welk tijdslot je kiest. Let op: de beschikbare tijdstippen worden rond half augustus ingepland en zullen tegen die tijd zichtbaar zijn in onderstaand schema.
   11/09/2023  12/09/2023  13/09/2023  14/09/2023  15/09/2023
 08:30          
 12:15          
 15:30          
 18:45          
X = beschikbaar