TOEFL ITP

Voor de aanvang van een Engelstalige opleiding vragen sommige opleidingen inzicht in je Engelse taalvaardigheid. Eén van de toetsopties die de VU accepteert is de TOEFL ITP; deze toets is echter niet geldig bij de Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit Religie en Theologie. Andere opties, die wel bij FGW en FRT worden geaccepteerd, zijn de TOEFL iBT, IELTS en het Cambridge examen.

Over de TOEFL ITP

De TOEFL ITP bestaat uit 140 multiplechoicevragen waarmee je lees-, schrijf- en luistervaardigheid worden getest. De toets neemt, inclusief uitleg, twee en een half uur in beslag. Elk examenonderdeel wordt apart beoordeeld en de resultaten van alle onderdelen samen vormen de eindscore. Je ontvangt de uitslag maximaal drie weken na de toetsdatum.

De TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is een van de meest gebruikte Engelse taalvaardigheidstoetsen ter wereld. De resultaten van deze toets worden wereldwijd erkend.

De TOEFL ITP is speciaal ontwikkeld voor onderwijsinstellingen. ITP staat voor Institutional Testing Program. Het is een kortere en goedkopere versie van het volledige TOEFL-examen. Let op: dit is een instellingsspecifieke toets, wat inhoudt dat de uitslag alleen geldig is aan de Vrije Universiteit en niet bij andere instellingen. Andere onderwijsinstellingen zijn wel vrij om het resultaat van jouw TOEFL ITP te accepteren. 

Zie eventueel de informatie over andere Engelse taalvaardigheidstoetsen.

Raadpleeg voor de toets het Test Taker Handbook. Daarin staat uitgebreid beschreven wat je van de toets kunt verwachten, en je vindt er voor elke sectie een aantal voorbeeldvragen en -teksten. De TOEFL ITP die wij afnemen is 'level 1'. We raden je aan de voorbeeldvragen in dit document te bestuderen. Als je bekend bent met de manier waarop de vragen worden gesteld, begin je zelfverzekerd aan de toets en kom je niet voor verrassingen te staan. 

Het Taalloket organiseert tot wel zeven keer per jaar de TOEFL ITP voorbereidingscursus, een examentraining speciaal voor deze toets. 

Op de pagina Tips en links geven we een aantal nuttige websites om je Engels te oefenen. Tot slot: hieronder vind je een oefentoets met voorbeelden van structuur- en schrijfvragen. 

Maak een oefentoets

De TOEFL ITP kost € 100,-. Tijdens je inschrijving betaal je dit via iDEAL of met creditcard.

De totaalscore van de toets ligt tussen de 311 en 677 punten. De meeste opleidingen vereisen een score van 580; enkele hoger, tot 610 punten. Let op: jouw vereiste score wordt bepaald door je opleiding, niet door het Taalloket.

Bij de TOEFL ITP paper-based krijg je na twee weken een e-mail met daarin jouw totaalscore. Enkele dagen daarna (2,5-3 weken na de toets) krijg je bericht dat je je score report kunt ophalen bij het Taalcentrum-VU, of deze thuisgestuurd kunt krijgen. Het scannen en mailen van deze reports staat toetsinstelling ETS helaas niet toe.

Het genoemde score report is het officiële document dat je nodig hebt voor je aanmelding. Het Taalloket stuurt geen uitslagen naar de administratie van je opleiding. Dat doet elke toetskandidaat voor zich.

De uitslag van de TOEFL ITP is twee jaar geldig. Het Taalloket bewaart TOEFL ITP score reports tot twee jaar na de toetsdatum. Let op: ITP (‘Institutional Testing Program’) houdt in dat de uitslag alleen geldig is op het instituut waar de toets is afgenomen, in dit geval de VU. 

Studenten met een functiebeperking, dyslexie of chronische ziekte hebben recht op extra tijd (50%) voor de onderdelen lees- en schrijfvaardigheid van de toets of kunnen andere benodigde materialen ontvangen. 

Extra tijd of benodigde materialen aanvragen doe je zo:

  1. Download de Guide for test takers with disabilities (pdf).
  2. Vul pagina 5-8 in: Request for Nonstandard Testing Accommodations (Verzoek tot aangepaste toetsafname).
  3. Welke toets: TOEFL ITP. Selecteer voor dyslexie 'overige' en schrijf op: Dyslexia.
  4. Selecteer: Extra tijd: 50% (100% wordt niet toegekend). 
  5. Maak een scan van de ingevulde Request for Nonstandard Testing Accommodations en van je doktersverklaring.
  6. Mail de gescande documenten naar mission-handicap@etsglobal.org. Zet in de onderwerpregel van het bericht: ‘TOEFL ITP [toetsdatum] at Taalcentrum-VU’.
  7. Binnen een week ontvang je per mail een goedkeuringsbericht van ETS Global. Stuur dit bericht uiterlijk drie dagen vóór de datum van je TOEFL ITP door naar taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Je kunt je inschrijving voor de TOEFL ITP nog annuleren tot één week voor de toetsdag. Zo kan een andere student nog van jouw plaats gebruikmaken. Annuleren doe je door een mailtje te sturen aan taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Bij annulering wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Als je tijdig annuleert kun je dus € 90,00 van het betaalde toetsgeld terugkrijgen. 

Wisselen van toetsdatum kan tot één week voor de toetsdag, mits er plek is in de toets van je keuze. 

Deze annuleringsvoorwaarden gelden voor het academisch jaar 2023-2024.

Toetsdata 2023-2024 (check beschikbaarheid)

Toetsdatum Dag Tijdstip
16 juli 2024 Dinsdag 09.30 - 12.00 uur
23 juli 2024 Dinsdag 13.30 - 12.00 uur
30 juli 2024 Dinsdag 13.30 - 16.00 uur
8 augustus 2024 Donderdag 13:30 - 16:00 uur
20 augustus 2024 Dinsdag 13:30 - 16:00 uur

Kun je niet op bovenstaande data, of zijn er geen toetsdata meer beschikbaar? Bekijk dan de andere taalvaardigheidsbewijzen die ook worden geaccepteerd door de VU, zoals de IELTS en het Cambridge examen.

 

 Schrijf je in