TOEFL ITP

Voor de aanvang van een Engelstalige opleiding vragen sommige opleidingen inzicht in je Engelse taalvaardigheid. Een van je opties om dat aan te tonen is dan de TOEFL ITP, die zo’n vijftien keer per jaar op de VU wordt afgenomen. Andere opties zijn de TOEFL iBT, IELTS en het Cambridge examen.

Over de TOEFL ITP

De TOEFL ITP bestaat uit 140 multiplechoicevragen waarmee je lees-, schrijf- en luistervaardigheid worden getest. De toets neemt, inclusief uitleg, twee en een half uur in beslag. Elk examenonderdeel wordt apart beoordeeld en de resultaten van alle onderdelen samen vormen de eindscore. Je ontvangt de uitslag maximaal drie weken na de toetsdatum.

De TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is een van de meest gebruikte Engelse taalvaardigheidstoetsen ter wereld. De resultaten van deze toets worden wereldwijd erkend.

De TOEFL ITP is speciaal ontwikkeld voor onderwijsinstellingen. ITP staat voor Institutional Testing Program. Het is een kortere en goedkopere versie van het volledige TOEFL-examen. Let op: dit is een instellingsspecifieke toets, wat inhoudt dat de uitslag alleen geldig is aan de Vrije Universiteit en niet bij andere instellingen.

Zie eventueel de informatie over andere Engelse taalvaardigheidstoetsen.

Raadpleeg voor de toets het Test Taker Handbook. Daarin staat uitgebreid beschreven wat je van de toets kunt verwachten, en je vindt er voor elke sectie een aantal voorbeeldvragen en -teksten. De TOEFL ITP die wordt afgenomen is op level 1. Het is aan te raden om vooraf  voorbeeldvragen te bestuderen, want als je bekend bent met de manier waarop de vragen worden gesteld, begin je zelfverzekerd aan de toets en kom je niet voor verrassingen te staan. 

Het Taalloket organiseert daarnaast een aantal keer per jaar de TOEFL ITP voorbereidingscursus, een examentraining speciaal voor deze toets. Je verbetert je lees- en luistervaardigheid en vergroot je woordenschat in zeven sessies. De volgende start op 3 februari 2020.

Ook op internet is informatie te vinden over de TOEFL. Op de pagina Tips en links vind je een aantal nuttige websites en hieronder vind je een oefentoets voor het structuur en schrijfgedeelte van de test. 

Maak een oefentoets

De TOEFL ITP kost € 90,-. Tijdens je inschrijving betaal je dit via iDEAL.

Maximaal drie weken na de toets worden de uitslagen naar het Taalloket gestuurd, waarna je per e-mail bericht krijgt dat je jouw score report kunt komen ophalen. Dit report is het officiële document dat je nodig hebt voor je aanmelding. Het Taalloket stuurt geen uitslagen naar de administratie van je opleiding. Dat doet elke toetskandidaat voor zich.

De eindscore van de toets ligt tussen de 311 en 677 punten. Meestal moet je 580 tot 610 punten behalen om te slagen. Let op: jouw vereiste score wordt bepaald door je opleiding, niet door het Taalloket.

De uitslag van de TOEFL ITP is twee jaar geldig. Let op: ITP (‘Institutional Testing Program’) houdt in dat de uitslag alleen geldig is op het instituut waar de toets is afgenomen, in dit geval de VU.

Studenten met een functiebeperking, dyslexie of chronische ziekte krijgen extra tijd (50%) voor de onderdelen lees- en schrijfvaardigheid van de toets of kunnen andere benodigde materialen ontvangen. 

Extra tijd of benodigde materialen aanvragen doe je zo:

  1. Download de Guide for test takers with disabilities (pdf).
  2. Vul pagina 4-8 in: Request for Nonstandard Testing Accommodations (Verzoek tot aangepaste toetsafname).
  3. Welke toets: geen (je kunt negeren dat de TOEFL ITP hier niet vermeld staat). Selecteer voor dyslexie 'overige' en schrijf op: Dyslexie.
  4. Selecteer: Extra tijd: 50% (100% wordt niet toegekend). 
  5. Maak een scan van de ingevulde Request for Nonstandard Testing Accommodations en van je doktersverklaring.
  6. Mail de gescande documenten naar mission-handicap@etsglobal.org. Zet in de onderwerpregel van het bericht: ‘TOEFL ITP [toetsdatum] at Taalcentrum-VU’.
  7. Binnen een week ontvang je per mail een goedkeuringsbericht van ETS Global. Stuur dit bericht uiterlijk drie dagen vóór de datum van je TOEFL ITP door naar taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Je kunt je inschrijving voor de TOEFL ITP nog annuleren tot 2 weken voor de toetsdag. Zo kan een andere student nog van jouw plaats gebruikmaken. Annuleren doe je door een mailtje te sturen aan taalloket@taalcentrum-vu.nl.

Bij annulering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Als je tijdig annuleert kun je € 82,50 van het betaalde toetsgeld terugkrijgen. 

Deze annuleringsvoorwaarden gelden voor het academisch jaar 2019-2020.

Toetsdata

Toetsdatum

Dag

Tijdstip

Laatste dag inschrijving

25 september 2019

Woensdag

09:30-12:00

11 september

27 november 2019

Woensdag

09:30-12:00

13 november

18 december 2019

Woensdag

13:30-16:00

4 december

4 februari 2020: VOL

Dinsdag

09:30-12:00

21 januari

18 februari 2020

Dinsdag

13:30-16:00

4 februari

9 maart 2020

Maandag

13:30-16:00

23 februari 

22 april 2020

Woensdag

09:30-12:00

8 april

7 mei 2020

Donderdag

09:30-12:00

23 april

19 mei 2020

Dinsdag

13:30-16:00

5 mei

9 juni 2020

Dinsdag

09:30-12:00

26 mei

24 juni 2020

Woensdag

13:30-16:00

10 juni

7 juli 2020

Dinsdag

09:30-12:00

23 juni

22 juli 2020

Woensdag

13:30-16:00

8 juli

28 juli 2020

Dinsdag

09:30-12:00

14 juli

4 augustus 2020

Dinsdag

09:30-12:00

21 juli

 

* Het Taalloket biedt de TOEFL vijftien tot twintig keer per studiejaar aan. De laatste daarvan valt altijd in de eerste week van augustus. Kun je niet op bovenstaande data, of zijn er geen toetsdata meer beschikbaar? Geen nood: de VU accepteert ook andere taalvaardigheidsbewijzen, zoals de IELTS en het Cambridge examen (lees meer).

 Schrijf je in