Algemene voorwaarden

Voor onze trainingen en opleidingen volgen wij de gedragscodes en de algemene voorwaarden van brancheorganisatie NRTO. We hebben een klachtenprocedure voor trainingen en opleidingen, zoals die in de algemene voorwaarden genoemd wordt.

Annuleringsvoorwaarden cursussen

Annulering door Taalloket

Onze cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende belangstelling. Mocht de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven onverhoopt niet doorgaan, dan stellen we je daar uiterlijk twee weken voor de geplande start van op de hoogte.

Annulering door cursist

Je kunt je tot twee weken voor de startdatum kosteloos afmelden voor een cursus. Taalloket restitueert het cursusgeld dan binnen twee weken. Annuleer je twee weken voor aanvang van de cursus of later, dan brengen we het volledige tarief in rekening.

Annuleringsvoorwaarden TOEFL ITP

Je kunt je inschrijving voor de TOEFL ITP nog annuleren tot één week voor de toetsdag. 

Bij annulering wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Als je tijdig annuleert kun je € 82,50 van het betaalde toetsgeld terugkrijgen. 

Klachtafhandeling

Het kan helaas voorkomen dat onze service niet naar wens is. Neem dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen tien dagen contact op met Taalloket. Je kunt je klacht ook melden via ons algemene telefoonnummer 020 59 86 509 of via ons algemene e-mailadres.

We onderzoeken meteen wat er aan de hand is. Binnen één werkdag nadat we je klacht hebben ontvangen, nemen we contact met je op. We zoeken altijd naar de beste oplossing voor jouw klacht.