BIJSPIJKERCURSUS

Heb je op de taaltoets gescoord in de categorie laag? Dan moet je de bijspijkercursus volgen. De cursus helpt je om je taalvaardigheid te verbeteren en biedt je handvatten om aan je taalvaardigheid te blijven werken. 

Veelgestelde vragen

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van een uur en driekwartier. De lessen vinden plaats op de campus van de VU. 

Een paar weken na de taaltoets Nederlands krijg je je score. Scoor je in de categorie laag? Dan krijg je per e-mail het verzoek om je in te schrijven voor de bijspijkercursus. Je kunt dan kiezen uit twee startmomenten en een aantal tijdstippen waarop je de cursus kunt volgen. Na de inschrijving ontvang je een bevestiging. 

Je frist je basiskennis van de Nederlandse taal op. Ook krijg je handvatten aangereikt om blijvend aan je taalvaardigheid te werken. De cursus gaat onder andere over de volgende onderwerpen:

  • spelling
  • correspondentie (e-mails en brieven)
  • verwijswoorden
  • grammatica
  • woordkeus
  • het belang van goede spelling en stijl

Het is geen cursus waarin je stukken leert schrijven of wetenschappelijke teksten leert lezen. Dat zijn vaardigheden waaraan je werkt tijdens je studie.

Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie behandeld en maak je opdrachten, alleen en in groepjes. Voor elke bijeenkomst maak je een of meer huiswerkopdrachten. 

De cursus sluit je af met een toets tijdens de laatste bijeenkomst. In de toets komen de onderwerpen uit de cursus nog een keer aan bod. Deze toets is anders dan de taaltoets die je aan het begin van het studiejaar hebt afgelegd: hij is korter en bevat open vragen. Je maakt hem wederom digitaal.

Als je aan minstens vijf van de zes lessen deelneemt én de eindtoets maakt, rond je de cursus voldoende af.

 Zelf je taalvaardigheid bijspijkeren?

Wil je zelf werken aan je taalvaardigheid? We geven je graag een paar tips.